Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

21:44
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
21:26
2614 d4a2 390
Reposted from777727772 777727772 viaMartwa13 Martwa13
21:26
21:20
4472 6880 390

Edvard Munch - Consolation. 

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen via777727772 777727772
21:20
4839 74d5 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadirtyliar dirtyliar
21:17
5977 38ee 390
Reposted fromteijakool teijakool viafullmoon fullmoon

January 20 2018

18:34
6891 521c 390
Reposted frommisza misza viaaniamy aniamy
18:33
0978 468b 390
Reposted from777727772 777727772 viaskynetpizza skynetpizza

January 17 2018

17:52
0987 ad56 390
Reposted from777727772 777727772 viaKameeel Kameeel
17:51

January 16 2018

15:54
4537 7bdb 390
Reposted fromrawriot rawriot vialovesweets lovesweets

January 08 2018

18:50
7691 bc5c 390
Reposted frompalegirls palegirls
18:49
4319 870f 390
Reposted frompalegirls palegirls
18:47
18:42
0957 5307 390
Reposted fromyikes yikes viagriber griber
18:37
8238 13f7 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viatave tave
15:34
9422 64ed 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianezavisan nezavisan
15:32
0071 b734 390
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasatyra satyra

January 07 2018

17:48
17:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl