Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

16:12
16:11
9659 05c8 390
16:11
16:10
16:09
0809 3aeb 390

anthony-samaniego:

february showers
instagram

16:08
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viadooomiiin dooomiiin

March 22 2017

22:42
5421 82d0 390
22:41
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viaesperer esperer
22:27
8756 9985 390
Reposted fromaisu aisu viaiblameyou iblameyou
22:24
0533 ac05 390
Reposted fromerial erial viagosialap gosialap
22:22
4895 9638 390
Reposted fromidiod idiod viaesperer esperer
17:32
Wiesz co? Bo najgorsze kurwa jest, że świat chce zrobić z człowieka szarą szmatę salutującą w szeregu, przechodnia przechodzącego przez jezdnię. Pasażera kurwa tramwaju powiewającego na rurce z taką twarzą, o. Bez żadnych wypustek. Bez żadnej twarzy. Takiego jak ty. Człowieka-wędlinę. Ja nie chcę taka być.
— Dorota Masłowska “Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”
(via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
17:27
Znalezione obrazy dla zapytania michelangelo pistoletto "The Ears of Jasper Johns Michelangelo Pistoletto, The Ears of Jasper Johns, 1966 
Reposted fromciarka ciarka viadezynwoltura dezynwoltura

March 20 2017

20:57
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viadygoty dygoty
20:57
2336 1e1c 390
Reposted fromnutt nutt viaoxygenium oxygenium
20:56
0034 b6f0 390
Reposted fromspookyskeletons spookyskeletons viabarock barock
20:56
20:53
20:50
7709 1dec 390

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viaedenpath edenpath
16:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl