Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

11:32
5165 4323 390
Reposted fromlittlemouse littlemouse viadressuicide dressuicide
11:22

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
11:22
8510 2b59 390

May 31 2017

09:44
4596 4caf 390
Reposted fromkyte kyte viasecalecornutuum secalecornutuum
09:42
4963 bc6e 390
Reposted fromkyte kyte viaszatanista szatanista
06:41
2741 5048 390
Reposted fromdelain delain vialouve louve
06:41
5561 2c83 390
Reposted fromnyaako nyaako vialouve louve

May 29 2017

08:16
Edward Hopper, Night on the El-Train (1918)
08:15
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
07:48
6824 6caa 390
Reposted fromdailylife dailylife viajointskurwysyn jointskurwysyn
07:47
9090 2ae5 390
Toruń
07:47
07:23
7404 b257 390
Reposted fromqb qb viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
07:22

May 25 2017

13:14
4464 579d 390
Reposted fromartlover artlover
10:42
1525 269f 390
Reposted frommrrru mrrru viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

May 24 2017

15:57
4505 af88 390
Reposted fromdusix dusix viakoralina koralina
15:51
6493 6fbf 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viaavemaria avemaria
13:51
4893 bfda 390
Reposted fromnazarena nazarena viatobecontinued tobecontinued
12:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl