Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

18:13
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viasoko soko
18:12
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viasoko soko

July 22 2017

17:14
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
17:14
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viaeternaljourney eternaljourney
17:13
17:13
5713 e86a 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viarhubarbrr rhubarbrr
17:10
1918 a748 390
17:10
6017 e8fc 390
Reposted fromoll oll viasomewhereonlyweknow somewhereonlyweknow
17:09
17:09
Stało się to się stało, trzeba żyć dalej.
17:08
17:07
17:06
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoutoflove outoflove
17:05
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 21 2017

13:25
6317 a898 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialilacwine lilacwine
13:23
7326 b8fa 390
13:22
6015 a24d 390
Reposted fromcirrusminor cirrusminor viaimaybebad imaybebad
13:17
5862 6b75 390
Reposted fromnyaako nyaako viananosecond nanosecond
13:14
4586 6ff2 390
13:10
4561 c96a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl